Create an Account

Koszyk

Close

Koszyk jest pusty

E-Winiety Węgry – przejazd autostradami

Opłaty za winiety autostradowe na Węgrzech konieczne są do wykonania dla motocykli, samochodów osobowych (oraz ich przyczep) ale także dla pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) nie przekraczającej 3,5 t. Winietę muszą posiadać także kierowcy autobusów oraz innych pojazdów mechanicznych – w tym zwolnionych z opłaty drogowej na podstawie osobnych przepisów.

Odcinki dróg zwolnione z poboru opłat za przejazd

Na stronie internetowej toll-charge.hu można znaleźć wykaz odcinków dróg, których wykorzystanie według obowiązującej ustawy jest wolne od opłat. Można tam oczywiście znaleźć też wykaz dróg i autostrad, które wymagają posiadania opłaconej winiety.

Ważne informacje dotyczące zakupu winiet autostradowych za przejazd drogami szybkiego ruchu oraz autostrad

 • Z odcinków dróg objętych obowiązkiem opłaty drogowej korzystać można wyłącznie w przypadku posiadania ważnej winiety autostradowej. Zakup winiety należy dokonać jeszcze przed wjazdem na płatną drogę. Jeżeli winieta nie zostanie zakupiona należy to uczynić maksymalnie w ciągu 60 minut od wjazdu na płatną drogę. W przeciwnym wypadku narażeni jesteśmy na otrzymanie wysokiego mandatu.
 • W przypadku zakupu kolejnych winiet, należy zawsze dokładnie określić terminy ich wykorzystania, czyli datę początku ważności zakupionej winiety.
 • Aby uniknąć sytuacji, w której korzystalibyśmy z dróg płatnych bez odpowiednich uprawnień, należy w czasie zakupu zawsze sprawdzić na potwierdzeniu zapłaty poprawność wpisanego numeru rejestracyjnego samochodu, oznaczenia kraju rejestracji oraz kategorię opłaty. Nie zaszkodzi zweryfikować poprawność okres ważności winiety.

Rodzaje opłat za przejazd autostradami oraz drogami szybkiego ruchu

Kategorię taryfową pojazdu należy ustalić na podstawie urzędowych wpisów w dowodzie rejestracyjnym lub innym dokumencie pojazdu (kategoria pojazdu, dopuszczalna masa całkowita, ilość miejsc siedzących).

Kategoria opłat D1: motocykle (D1M), oraz samochody osobowe o dopuszczalnej masie całkowitej co najwyżej 3,5 t, przystosowane do przewozu do 7 osób z kierowcą włącznie oraz ich przyczepy.

Kategoria opłat D2: Samochody osobowe, busy, kampery, ciężarowe do 3,5t DMC 8-9 osób

Kategoria opłat B2: autobusy – pojazdy mechaniczne przeznaczone do przewozu osób, posiadające więcej niż 9 stałych miejsc siedzących wraz z fotelem kierowcy.

Kategoria opłat U: Przyczepy pojazdów kategorii opłat D2 oraz B2.

Okres ważności winiety autostradowej dla dróg szybkiego ruchu na Węgrzech

Winieta tygodniowa: Winiety tygodniowe ważne są od daty określonej przez kupującego oraz na następujące po niej kolejne 9 dni, czyli do godziny 24: 00 dnia dziewiątego.

Winieta miesięczna: Winieta ważna od dnia określonego przez kupującego, do godziny 24:00 tego samego dnia (o tym samym numerze) następnego miesiąca. Jeżeli w następnym miesiącu nie ma dnia o takim numerze to do godziny 24:00 ostatniego dnia miesiąca.

Winieta roczna krajowa: Winieta ważna od pierwszego dnia przedmiotowego roku do godziny 24:00 dnia 31 stycznia następnego roku. Winieta roczna w razie jej zakupu w okresie ważności zapewnia uprawnienie do korzystania z dróg płatnych od daty jej zakupu.

Winieta roczne wojewódzka: roczna winieta o terytorialnym zakresie dla pojazdów i motocykli kategorii opłat D1, D2, B2 oraz U, umożliwiającej korzystanie z płatnych dróg szybkiego ruchu jednego województwa. Dla jednego pojazdu można wykupić winiety wielu województw. Okres ważności pokrywa się z okresem ważności uprawnienia rocznego. Terytorialny zasięg tego uprawnienia rozciąga się do określonego w przepisach prawa węzła komunikacyjnego – na ogół pierwszego, pełnowartościowego, następującego po przekroczeniu granicy administracyjnej danego województwa. Informacji o zasięgu terytorialnym winiet wojewódzkich zaczerpnąć można na stronie internetowej toll-charge.hu.

Winiety wojewódzkie dostępne są dla obszaru następujących województw:

 • Winiety roczne dla województwa: Bács-Kiskun,
 • Winiety roczne dla województwa: Baranya,
 • Winiety roczne dla województwa: Borsod-Abaúj-Zemplén,
 • Winiety roczne dla województwa: Csongrád-Csanád,
 • Winiety roczne dla województwa: Fejér,
 • Winiety roczne dla województwa: Győr-Moson-Sopron,
 • Winiety roczne dla województwa: Hajdú-Bihar,
 • Winiety roczne dla województwa: Heves,
 • Winiety roczne dla województwa: Komárom-Esztergom,
 • Winiety roczne dla województwa: Pest,
 • Winiety roczne dla województwa: Somogy,
 • Winiety roczne dla województwa: Szabolcs-Szatmár-Bereg,
 • Winiety roczne dla województwa: Tolna,
 • Winiety roczne dla województwa: Vas,
 • Winiety roczne dla województwa: Veszprém,
 • Winiety roczne dla województwa: Zala

Zaleca się, aby potwierdzenia zakupu lub otrzymane po zakupie e-winiet komunikaty potwierdzające zachować przez okres 2 lat liczonych od ostatniego dnia ważności zakupionych winiet!

Winiety - Mapa autostrad na Węgrzech

Jazda po autostradzie bez ważnej winiety

Korzystanie z dróg szybkiego ruchu oraz autostrad uważane jest za nieuprawnione, gry:

 • jeśli samochód lub pojazd nie posiada wykupionej lub ważnej winiety podczas przejazdu drogą płatną.
 • kiedy winieta została wykupiona niezgodnie z kategorią opłat – na przykład dla samochodu osobowego umożliwiającego przewóz więcej niż 7 osób wykupiono uprawnienie kategorii D1 zamiast D2;
 • jeżeli numer rejestracyjny widoczny na potwierdzeniu lub we wiadomości potwierdzającej zakup winiety, nie pokrywa się z faktycznym numerem rejestracyjnym pojazdu.
 • jeżeli okres ważności winiety autostradowej już upłynął lub jeszcze się nie rozpoczął.
 • jeżeli oznaczenie kraju rejestracji pojazdu widoczne na potwierdzeniu zakupu winiety nie pokrywa się z faktycznym znakiem kraju rejestracji pojazdu.
 • kiedy pojazd posiadający winietę na dane województwo przekroczy pierwszy pełnowymiarowy węzeł komunikacyjny następnego województwa i wykorzystuje drogi objęte obowiązkiem opłaty w drugim województwie.

Jak sprawdzana jest poprawność zakupionej winiety przez służby Węgierskie?

National Toll Payment Services sprawdza poprawność opłat za winiety przy pomocy zainstalowanych kamer, ale także z pomocą samochodów kontrolujących opłaty oraz mobilnymi jednostkami zatrzymującymi pojazdy. Korzystanie z dróg płatnych i autostrad bez ważnej winiety pociąga za sobą obowiązek zapłacenia opłaty dodatkowej/mandatu.

Nieuprawniony użytkownik drogi płatnej w przypadku kontroli zatrzymującej pojazd zobowiązany jest zapłacić na miejscu opłatę dodatkową lub wyrównawczą, albo zakupić e-winietę, jeżeli spełnia odpowiednie warunki.

Węgry
Pokaż:
Back to Top