Jesteśmy online, zamówienia są realizowane w ciągu 30min.

Słowacja

E-Winiety Słowacja

Wybierasz się w podróż i chcesz zaopatrzyć się w winiety? Słowacja to kraj chętnie odwiedzany przez Polaków, dlatego wiele osób zastanawia się, jak i gdzie zakupić e-winietę uprawniającą do korzystania ze słowackich dróg. Poznaj naszą ofertę i dowiedz się, jak przygotować się na wyjazd do Słowacji.

Rodzaje winiet autostradowych na Słowacji

Winiety autostradowe w Republice Słowackiej są dostępne w formie elektronicznej. Chodzi o opłatę za korzystanie z wyznaczonych odcinków autostrad i dróg szybkiego ruchu, która jest uiszczana za konkretny czas. Posiadając winietę, przejechana odległość lub ilość przejazdów jest bez znaczenia. Winiety dla samochodów osobowych pozwalają poruszać się pojazdom o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 t po wszystkich autostradach oraz drogach szybkiego ruchu na terenie Słowacji.

Rodzaje winiet autostradowych za korzystanie ze słowackich autostrad regulują odpowiednie przepisy, na podstawie których winiety obowiązują na 365 dni, na 30 dni lub na 10 dni, przy czym:

 • winieta autostradowa z rocznym okresem ważności jest ważna od 1 stycznia danego roku kalendarzowego lub od dnia zakupienia jej przez użytkownika wyznaczonych odcinków dróg w danym roku kalendarzowym, do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego,
 • winieta autostradowa z okresem ważności 365 dni jest ważna przez 365 dni, licząc od dnia wskazanego przez użytkownika wyznaczonych odcinków dróg,
 • winieta autostradowa z 30-dniowym okresem ważności jest ważna przez okres 30 dni, licząc od dnia wskazanego przez użytkownika wyznaczonych odcinków dróg,
 • winieta autostradowa z 10-dniowym okresem ważności jest ważna przez okres 10 dni, licząc od dnia wskazanego przez użytkownika wyznaczonych odcinków dróg.

Gdzie obwiązują winiety autostradowe na terenie Słowacji:

Winiety - mapa autostrad na Słowacji

Nazwa odcinka autostrady Długość odcinka
D1 Bratislava, Vajnory – Liet. Lúčka 185 km
D1 Dubná Skala – Turany 17 km
D1 Ivachnová – Bidovce 186 km
D2 Brodské (SK/CZ) – Bratislava, Lamač 55 km
D2 Bratislava, Pečňa – Čunovo (SK/HU) 15 km
D3 Hričovské Podhradie – Žilina, Brodno 13 km
D3 Čadca, Bukov – Skalité (SK/PL) 21 km
D4 Jarovce (SK/AT) – Bratislava, Jarovce 2 km
D4 Bratislava, Jarovce – Bratislava, Petržalka 2 km
D4 Bratislava, Jarovce – Bratislava, Juh 3 km
D4 Bratislava, Juh – Ivanka, Západ 1 km
D4 Bratislava, Rača – Bratislava, Vajnory 2 km
R1 Trnava – Ban. Bystrica, Kremnička 158 km
R1A Nitra, Západ – Nitra, Kynek 2 km
R2 Lovčica, Trubín – Žiar nad Hronom 5 km
R2 Zvolen, Západ – Zvolen, Centrum 3 km
R2 Zvolen, Východ – Kriváň 18 km
R4 Košice, Juh – Milhosť (SK/HU) 14 km
R6 Púchov, Juh – Dolné Kočkovce 1 km
R7 Bratislava, Slovnaftská – Bratislava, Juh 6 km
R7 Bratislava, Juh – Holice 2 km

Kto musi kupić winiety na przejazd autostradami na Słowacji?

Zgodnie z prawem Słowackim, do zakupu winiety online pozwalającej na poruszanie się drogami szybkiego ruchu oraz autostradami, zobligowani są kierowcy którzy spełniają następujące wymagania:

 • pojazdy silnikowe lub zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony,
 • pojazdy silnikowe spełniające kategorię M1 niezależnie od maksymalnej technicznie dopuszczalnej masy całkowitej,
 • zespoły pojazdów silnikowych składające się z pojazdu silnikowego kategorii M1 lub N1 niezależnie od maksymalnej technicznie dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów.

Poza powyższymi wymaganiami, istnieją jeszcze inne obowiązki jakie spoczywają na kierowcach samochodów osobowych chcących korzystać z płatnych odcinków autostrady oraz dróg szybkiego ruchu. Są one raczej oczywiste, jednak warto podkreślić, że:

 • kierowca samochodu osobowego oraz samochodu ciężarowego ma obowiązek uiszczenia opłaty z tytułu zakupu winiety przed rozpoczęciem korzystania z wyznaczonych odcinków autostrad i dróg ekspresowych. W przeciwnym wypadku, w czasie kontroli drogowej, kierowca może otrzymać mandat!
 • kierowca samochodu lub kierowca zespołu pojazdów jest zobowiązany zagwarantować spełnienie obowiązku zakupu winiety przed rozpoczęciem korzystania z wyznaczonych odcinków autostrad i dróg ekspresowych.

Aby opłacić winietę, kierowca samochodu jest zobowiązany do przekazania Zarządcy systemu (spółce SkyToll) danych dotyczących pojazdu oraz rodzaju winiety w celu ich wprowadzenia do centralnej ewidencji opłat za winiety. Możesz zrobić to przez naszą stronę szybko i bezproblemowo.

Kto może ubiegać się o zniżkę na przejazd autostradami na Słowacji?

Poniżej znajduje się pełna lista pojazdów które nie muszą kupować winiety autostradowej na terenie Słowacji:

 • Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej (zwane dalej „Ministerstwo Spraw Wewnętrznych”) w tym organizacji budżetowych i Policją wyznaczonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,
 • Ministerstwa Obrony Republiki Słowackiej (dalej też „Ministerstwo Obrony“) w tym organizacji budżetowych pozostających w kompetencji Ministerstwa Obrony,
 • sił zbrojnych Republiki Słowackiej oraz NATO,
 • sił zbrojnych oraz państwowych służb cywilnych oddelegowanych do pełnienia obowiązków służbowych na mocy odrębnych przepisów,
 • podstawowych służb ratunkowych zintegrowanego systemu ratownictwa, gminnych i miejskich jednostek straży pożarnej, straży miejskiej i gminnej oraz Słowackiego Czerwonego Krzyża,
 • zarządców autostrad i dróg będących majątkiem skarbu państwa oprócz koncesjonariusza,
 • Straży Więziennej i Sądowej,
 • zarejestrowane na osobę, która posiada kartę parkingową osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności zgodnie z § 17 Ustawy nr 447/2008 słowackiego Dz. U. o świadczeniach pieniężnych kompensujących znaczną niepełnosprawność, oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym.
 • których użytkownikiem jest osoba, która wykorzystuje pojazd do świadczenia usług socjalnych zgodnie z Ustawą nr 448/2008 słowackiego Dz. U. o usługach socjalnych oraz Ustawy nr 455/1991 słowackiego Dz. U. o działalności gospodarczej (Prawo o prowadzeniu działalności gospodarczej) z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami w Ustawie w brzmieniu obowiązującym, w myśl Ustawy nr 50/2012 słowackiego Dz. U. w brzmieniu obowiązującym, lecz która nie świadczy usług socjalnych w celu osiągnięcia zysku, zaś pojazd ten jest rozliczany w myśl Ustawy nr 431/2002 słowackiego Dz. U. o księgowości w brzmieniu późniejszych przepisów w brzmieniu obowiązującym,
 • których użytkownikiem jest organizacja opieki socjalno-prawnej nad dzieckiem oraz opieki społecznej zgodnie z brzmieniem Ustawy nr 305/2005 słowackiego Dz. U. o opiece socjalno-prawnej nad dziećmi i opiece społecznej wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami brzmienia niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym,
 • cudzoziemców zwolnionych z opłaty na podstawie ugody międzynarodowej na zasadzie wzajemności,
 • historyczne na mocy odrębnych przepisów,
 • resortu finansów na mocy odrębnych przepisów,
 • Krajowego Urzędu Bezpieczeństwa,
 • Słowackiego Biura Informacyjnego.

Pojazdy zwolnione z zakupu winiety z obowiązkiem rejestracji w systemie

Użytkownicy i kierowcy wybranych grup pojazdów są zwolnieni z zakupu winiety autostradowej, tylko w przypadku, gdy te pojazdy/zespoły pojazdów są zarejestrowane w systemie Zarządcy poboru opłat autostradowych. Obowiązek rejestracji w centralnej ewidencji zakupu winiet posiadają następujące pojazdy lub zespoły pojazdów:

 • podstawowych służb ratunkowych zintegrowanego systemu ratownictwa, gminnych i miejskich jednostek straży pożarnej, straży miejskiej i gminnej oraz Słowackiego Czerwonego Krzyża
 • zarządców autostrad i dróg będących majątkiem skarbu państwa oprócz koncesjonariusza,
 • zarejestrowane na osobę, która posiada kartę parkingową osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym zgodnie z § 17 Ustawy nr 447/2008 słowackiego Dz. U. o świadczeniach pieniężnych kompensujących znaczne inwalidztwo zdrowotne wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami niektórych ustaw, w brzmieniu obowiązującym,
 • których użytkownikiem jest osoba korzystająca z pojazdu do świadczenia usług socjalnych zgodnie z Ustawą nr 448/2008 słowackiego Dz. U. o usługach socjalnych z późniejszymi zmianami oraz Ustawy nr 455/1991 słowackiego Dz. U. o działalności gospodarczej (Prawo o prowadzeniu działalności gospodarczej) w brzmieniu obowiązujących przepisów, w myśl Ustawy nr 50/2012 słowackiego Dz. U. w brzmieniu obowiązującym, lecz która nie świadczy usług socjalnych w celu osiągnięcia zysku, zaś pojazd ten jest rozliczany w myśl Ustawy nr 431/2002 słowackiego Dz. U. o księgowości z późniejszymi zmianami, w brzmieniu obowiązującym,
 • których użytkownikiem jest organizacja opieki socjalno-prawnej nad dzieckiem oraz opieki społecznej zgodnie z brzmieniem Ustawy nr 305/2005 słowackiego Dz. U. o opiece socjalno-prawnej nad dziećmi i opiece społecznej wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami brzmienia niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym,
 • cudzoziemców zwolnionych z opłaty na podstawie ugody międzynarodowej na zasadzie wzajemności,
 • historyczne na mocy odrębnych przepisów,
 • resortu finansów na mocy odrębnych przepisów.

Użytkownik wymienionego powyżej pojazdu lub zespołu pojazdów zwolnionych z obowiązku uiszczenia opłaty za zakup jest zobowiązany do złożenia zarządcy systemu wniosku o zarejestrowanie pojazdu w Centralnym Rejestrze Opłat za Winiety.

Sprawdź również:

Aktualizuję…
 • Brak produktów w koszyku.