Wszystkie zamówienia realizujemy przed Państwa wyjazdem. Zamówienia złożone po godz.22:00 będą realizowane priorytetowo w godzinach porannych następnego dnia.

Winieta Słowacja

Winiety na słowackie autostrady – rodzaje

Wybierasz się w podróż samochodem, a Twój cel to Słowacja? Winieta powinna się więc znaleźć na Twojej liście zakupów. Przed dokonaniem zamówienia warto zapoznać się z różnymi rodzajami winiet, by dokonać wyboru na miarę swoich potrzeb.

Słowackie winiety online dzielą się ze względu na kategorie pojazdów, na które obowiązują. Winiety kategorii M1 obowiązują dla samochodów osobowych o masie DMC nieprzekraczającej 3,5 t, które łącznie z kierowcą mogą pomieścić maksymalnie 9 osób.

Planujesz podróż z przyczepą, a Twój zespół pojazdów, czyli pojazd ciągnący i przyczepa ma DMC powyżej 3,5 t? W takim razie powinny Cię zainteresować winiety Słowacja kategorii O1/O2, które należy dodatkowo wykupić na przyczepę. Jak ustalić, czy DMC Twojego zespołu pojazdów przekracza 3,5 t? Zajrzyj do wpisów rejestracyjnych samochodu oraz przyczepy.

Słowackie winiety online dzielą się również ze względu na czas obowiązywania. Kierowcy mają do wyboru:

 • winieta autostradowa z rocznym okresem ważności jest ważna od 1 stycznia danego roku kalendarzowego lub od dnia zakupienia jej przez użytkownika wyznaczonych odcinków dróg w danym roku kalendarzowym, do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego;
 • winieta autostradowa z okresem ważności 365 dni jest ważna przez 365 dni, licząc od dnia wskazanego przez użytkownika wyznaczonych odcinków dróg; zazwyczaj kierowcom bardziej opłaca się zakup winiety na 365 dni niż roczna winieta Słowacja: cena jest niższa, a ponadto jeśli zakup następuje w późniejszych miesiącach, jest ona ważna dłużej;
 • winieta autostradowa z 30-dniowym okresem ważności jest ważna przez okres 30 dni, licząc od dnia wskazanego przez użytkownika wyznaczonych odcinków dróg,
 • winieta autostradowa z 10-dniowym okresem ważności jest ważna przez okres 10 dni, licząc od dnia wskazanego przez użytkownika wyznaczonych odcinków dróg.

Kto musi kupić winiety na przejazd autostradami na Słowacji?

Zgodnie z prawem Słowackim, do zakupu winiety online pozwalającej na poruszanie się drogami szybkiego ruchu oraz autostradami, zobligowani są kierowcy, którzy spełniają następujące wymagania:

 • pojazdy silnikowe lub zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony,
 • pojazdy silnikowe spełniające kategorię M1 niezależnie od maksymalnej technicznie dopuszczalnej masy całkowitej,
 • zespoły pojazdów silnikowych składające się z pojazdu silnikowego kategorii M1 lub N1 niezależnie od maksymalnej technicznie dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów.

Poza powyższymi wymaganiami, istnieją jeszcze inne obowiązki jakie spoczywają na kierowcach samochodów osobowych chcących korzystać z płatnych odcinków autostrady oraz dróg szybkiego ruchu. Są one raczej oczywiste, jednak warto podkreślić, że:

 • kierowca samochodu osobowego oraz samochodu ciężarowego ma obowiązek uiszczenia opłaty z tytułu zakupu winiety przed rozpoczęciem korzystania z wyznaczonych odcinków autostrad i dróg ekspresowych. W przeciwnym wypadku, w czasie kontroli drogowej, kierowca może otrzymać mandat!
 • kierowca samochodu lub kierowca zespołu pojazdów jest zobowiązany zagwarantować spełnienie obowiązku zakupu winiety przed rozpoczęciem korzystania z wyznaczonych odcinków autostrad i dróg ekspresowych.
 • Aby opłacić winietę, kierowca samochodu jest zobowiązany do przekazania Zarządcy systemu (spółce SkyToll) danych dotyczących pojazdu oraz rodzaju winiety w celu ich wprowadzenia do centralnej ewidencji opłat za winiety. Możesz zrobić to przez naszą stronę szybko i bezproblemowo.

Kto może ubiegać się o zniżkę na przejazd autostradami na Słowacji?

Poniżej znajduje się pełna lista pojazdów, które nie muszą kupować winiety autostradowej na terenie Słowacji:

 • Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej (zwane dalej „Ministerstwo Spraw Wewnętrznych”) w tym organizacji budżetowych i Policją wyznaczonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,
 • Ministerstwa Obrony Republiki Słowackiej (dalej też „Ministerstwo Obrony“) w tym organizacji budżetowych pozostających w kompetencji Ministerstwa Obrony,
 • sił zbrojnych Republiki Słowackiej oraz NATO,
 • sił zbrojnych oraz państwowych służb cywilnych oddelegowanych do pełnienia obowiązków służbowych na mocy odrębnych przepisów,
 • podstawowych służb ratunkowych zintegrowanego systemu ratownictwa, gminnych i miejskich jednostek straży pożarnej, straży miejskiej i gminnej oraz Słowackiego Czerwonego Krzyża,
 • zarządców autostrad i dróg będących majątkiem skarbu państwa oprócz koncesjonariusza,
 • Straży Więziennej i Sądowej,
 • zarejestrowane na osobę, która posiada kartę parkingową osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności zgodnie z § 17 Ustawy nr 447/2008 słowackiego Dz. U. o świadczeniach pieniężnych kompensujących znaczną niepełnosprawność, oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym.
 • których użytkownikiem jest osoba, która wykorzystuje pojazd do świadczenia usług socjalnych zgodnie z Ustawą nr 448/2008 słowackiego Dz. U. o usługach socjalnych oraz Ustawy nr 455/1991 słowackiego Dz. U. o działalności gospodarczej (Prawo o prowadzeniu działalności gospodarczej) z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami w Ustawie w brzmieniu obowiązującym, w myśl Ustawy nr 50/2012 słowackiego Dz. U. w brzmieniu obowiązującym, lecz która nie świadczy usług socjalnych w celu osiągnięcia zysku, zaś pojazd ten jest rozliczany w myśl Ustawy nr 431/2002 słowackiego Dz. U. o księgowości w brzmieniu późniejszych przepisów w brzmieniu obowiązującym,
 • których użytkownikiem jest organizacja opieki socjalno-prawnej nad dzieckiem oraz opieki społecznej zgodnie z brzmieniem Ustawy nr 305/2005 słowackiego Dz. U. o opiece socjalno-prawnej nad dziećmi i opiece społecznej wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami brzmienia niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym,
 • cudzoziemców zwolnionych z opłaty na podstawie ugody międzynarodowej na zasadzie wzajemności,
 • historyczne na mocy odrębnych przepisów,
 • resortu finansów na mocy odrębnych przepisów,
 • Krajowego Urzędu Bezpieczeństwa,
 • Słowackiego Biura Informacyjnego.

Pojazdy zwolnione z zakupu winiety z obowiązkiem rejestracji w systemie

Użytkownicy i kierowcy wybranych grup pojazdów są zwolnieni z zakupu winiety autostradowej, tylko w przypadku, gdy te pojazdy/zespoły pojazdów są zarejestrowane w systemie Zarządcy poboru opłat autostradowych. Obowiązek rejestracji w centralnej ewidencji zakupu winiet posiadają następujące pojazdy lub zespoły pojazdów:

 • podstawowych służb ratunkowych zintegrowanego systemu ratownictwa, gminnych i miejskich jednostek straży pożarnej, straży miejskiej i gminnej oraz Słowackiego Czerwonego Krzyża
 • zarządców autostrad i dróg będących majątkiem skarbu państwa oprócz koncesjonariusza,
 • zarejestrowane na osobę, która posiada kartę parkingową osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym zgodnie z § 17 Ustawy nr 447/2008 słowackiego Dz. U. o świadczeniach pieniężnych kompensujących znaczne inwalidztwo zdrowotne wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami niektórych ustaw, w brzmieniu obowiązującym,
 • których użytkownikiem jest osoba korzystająca z pojazdu do świadczenia usług socjalnych zgodnie z Ustawą nr 448/2008 słowackiego Dz. U. o usługach socjalnych z późniejszymi zmianami oraz Ustawy nr 455/1991 słowackiego Dz. U. o działalności gospodarczej (Prawo o prowadzeniu działalności gospodarczej) w brzmieniu obowiązujących przepisów, w myśl Ustawy nr 50/2012 słowackiego Dz. U. w brzmieniu obowiązującym, lecz która nie świadczy usług socjalnych w celu osiągnięcia zysku, zaś pojazd ten jest rozliczany w myśl Ustawy nr 431/2002 słowackiego Dz. U. o księgowości z późniejszymi zmianami, w brzmieniu obowiązującym,
 • których użytkownikiem jest organizacja opieki socjalno-prawnej nad dzieckiem oraz opieki społecznej zgodnie z brzmieniem Ustawy nr 305/2005 słowackiego Dz. U. o opiece socjalno-prawnej nad dziećmi i opiece społecznej wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami brzmienia niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym,
 • cudzoziemców zwolnionych z opłaty na podstawie ugody międzynarodowej na zasadzie wzajemności,
 • historyczne na mocy odrębnych przepisów,
 • resortu finansów na mocy odrębnych przepisów.

Użytkownik wymienionego powyżej pojazdu lub zespołu pojazdów zwolnionych z obowiązku uiszczenia opłaty za zakup jest zobowiązany do złożenia zarządcy systemu wniosku o zarejestrowanie pojazdu w Centralnym Rejestrze Opłat za Winiety.

E-winieta Słowacja – jak przebiega kontrola na drogach?

Słowacja stosunkowo wcześnie, w porównaniu do pozostałych krajów europejskich zrezygnowała z papierowych winiet naklejanych na szyby pojazdów na rzecz winiet elektronicznych. E-winiety Słowacja są używane w tym kraju od 2015 roku. W związku z tym, może nasuwać się pytanie, w jaki sposób przebiega kontrola pojazdów zobowiązanych do wniesienia opłaty za korzystanie ze słowackich autostrad.

Sprawną kontrolę kierowców korzystających z autostrad w Słowacji ułatwiają nowoczesne kamery, które skanują tablice rejestracyjne pojazdów i sprawdzają w czasie rzeczywistym, czy jest do nich przypisana ważna e-winieta Słowacja. Dzięki temu kontrole osobiste zostają ograniczone, a ruch przebiega płynnie.

Można się również spodziewać kontroli słowackiej policji. Na tę okoliczność warto mieć ściągniętą swoją winietę na telefon, ewentualnie posiadać wydruk PDF. Potwierdzenie zakupu, które otrzymasz drogą mailową, również może się przydać, nie należy więc go usuwać.

Mandaty za brak ważnej winiety Słowacja

Podróżowanie po słowackich autostradach bez ważnej winiety Słowacja to wykroczenie, za które można zostać ukaranym mandatem. Systemy monitorujące skanują tablice rejestracyjne samochodów i sprawdzają, czy są do nich przypisane elektroniczne winiety. Możemy się również spodziewać kontroli słowackich służb. Jeśli na braku winiety przyłapie kierowcę policja, będzie on musiał zapłacić mandat od ręki. Odmowa wniesienia opłaty może sprawić, że służby odbiorą kierowcy prawo jazdy na czas 15 dni. Jeśli w tym czasie mandat nie zostanie zapłacony, może zostać wydana decyzja administracyjna o zatrzymaniu prawa jazdy do zapłaty należności. W przypadku gdy brak winiety wykryje system monitorujący, mandat dostarczy listonosz listem poleconym na adres, pod którym zarejestrowany jest pojazd.

Zdecydowanie nie warto ignorować mandatu wystawionego przez zagraniczne służby. Co prawda zapłacenie kary może wyegzekwować jedynie polski sąd, jednak w praktyce nie jest to trudne. Wystarczy, że słowackie organy prześlą do sądu rejonowego właściwego dla adresu zamieszkania kierowcy, który popełnił wykroczenie, odpowiednie dokumenty, a polski sąd wyda postanowienie o zasądzeniu grzywny, nie wnikając przy tym, czy mandat został wystawiony słusznie.

Jakiej wysokości mandaty za brak winiety obowiązują na Słowacji? Zazwyczaj jest to 150 euro, czyli nieco ponad 800 zł. W najgorszym przypadku wysokość mandatu może wynieść 10-krotność ceny rocznej winiety, czyli 600 euro.

Gdzie kupić winiety na słowackie autostrady?

Chociaż winiety Słowacja od kilku ładnych lat funkcjonują w formie elektronicznej, można je nabyć nie tylko przez internet, ale również stacjonarnie. Zakupu winiet dokonasz na przygranicznych stacjach benzynowych oraz tych zlokalizowanych na terenie Słowacji lub w urządzeniach samoobsługowych, które znajdują się przy przejściach granicznych.

Zamiast stać w kolejce do urządzenia samoobsługowego przy wjeździe na autostradę lub zastanawiać się, czy na stacji benzynowej, do której zmierzasz, będzie dostępny typ winiety, której akurat potrzebujesz, możesz wygodnie i bez pośpiechu zamówić winietę Słowacja online przez internet, np. w serwisie winiety.pl.

Zamawianie winiety Słowacja przez internet pozwala oszczędzić czas, ponieważ nie tracisz go na stanie w kolejkach czy zbaczanie z trasy w celu odwiedzenia stacjonarnego punktu sprzedaży. Jeśli zaś winieta Słowacja online, której potrzebujesz jest akurat niedostępna w danym sklepie internetowym, możesz poszukać jej w innym. Ponadto słowackie winiety online możesz zamówić z wyprzedzeniem, dzięki czemu ubywa Ci choć jeden obowiązek w dniu wyjazdu.

Jak zamówić słowackie winiety online?

Zamawianie winiet przez internet to proces prosty i intuicyjny. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę internetową „Słowacja winiety” i wybrać sprzedawcę, np. winiety.pl. Następnie wybierasz odpowiadającą Ci winietę: winieta Słowacja na 10 dni, na miesiąc czy na rok lub na 365 dni (należy pamiętać, że to w Słowacji dwie różne winiety). W kolejnym kroku poprosimy Cię o wprowadzenie kilku danych: daty, od której ma obowiązywać winieta, kraju rejestracji oraz numeru rejestracyjnego pojazdu.

Następnie przejdziesz do płatności – naszym Klientom oferujemy kilka całkowicie bezpiecznych sposób na opłacenie e-winiety Słowacja przez internet: płatność online, przelew bankowy lub karty płatnicze. Poprosimy Cię również o podanie adresu e-mail, na który wyślemy Ci potwierdzenie zakupu. Warto zachować je na czas obowiązywania winiety, może się przydać podczas kontroli. Otrzymaną winietę polecamy pobrać na swój telefon. Plik PDF z winietą możesz także wydrukować, nie jest to jednak obowiązkowe.

Winiety Słowacja – zamów bezproblemowo na winiety.pl

Słowackie winiety online najlepiej zamówić u zaufanego sprzedawcy, by mieć pewność, że będą ważne, a Ty jako właściciel pojazdu, będziesz korzystał ze słowackich autostrad w pełni legalnie. Winiety.pl są obecne na rynku od lat, zaufało już nam tysiące kierowców. Zamawiając e-winiety Słowacja u nas, możesz mieć pewność, że zyskujesz w pełni legalny produkt.

Doskonale rozumiemy, że kierowcy nie zawsze mają możliwość kupienia winiety Słowacja z odpowiednim wyprzedzeniem, dlatego dokładamy wszelkich starań, by zamówienia realizować jak najszybciej. Zazwyczaj udaje nam się dostarczyć wybraną winietę w ciągu 30 minut. Pamiętaj jednak, że zamówienia składane po godzinie 22:00 są realizowane następnego dnia.

Masz problem z zamówieniem winiety? My mamy rozwiązania! W razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z nami drogą mailową, pisząc na adres info@winiety.pl, a odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące słowackich winiet online i pomożemy Ci dokonać właściwego wyboru.

Czy można anulować zamówienie lub zwrócić winietę online?

Winieta Słowacja to produkt dedykowany – zamówiona winieta zostaje powiązana z konkretnym numerem rejestracyjnym pojazdu, dlatego też nie może zostać zwrócona. Prosimy o dokonanie przemyślanych i rozważnych zakupów. Dobrze jest zamówić winietę z niewielkim, kilkudniowym wyprzedzeniem, by zapewnić sobie jak najmniej stresu w dniu wyjazdu. Zamawiając winietę z większym, kilkutygodniowym wyprzedzeniem, trzeba się liczyć z tym, że plany dotyczące podróży mogą ulec zmianie z przyczyn losowych, a zakupionej wcześniej winiety nie da się zwrócić.

Anulowanie zamówienia na winiety Słowacja może być dokonane jedynie podczas edytowania i kompletowania zamówienia. Jeśli zatwierdzisz zakup, jego anulowanie stanie się niemożliwe z poziomu naszego sklepu internetowego. Dlatego warto dobrze przemyśleć swoje zamówienie i uważnie wypełniać wszystkie pola. Jeśli jednak doszło do pomyłki, napisz najszybciej jak to możliwe na adres info@winiety.pl. Ewentualne anulowanie zamówienia potwierdzimy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Autostrady na Słowacji – co jeszcze warto wiedzieć?

Zgodnie ze starożytną maksymą „Nieznajomość prawa szkodzi” warto zapoznać się z przepisami drogowymi obowiązującymi w państwie, do którego się wybieramy. Jakie zasady, oprócz obowiązku uiszczenia opłaty drogowej w postaci winiety Słowacja, panują na słowackich autostradach?

Dozwolona prędkość na słowackich autostradach wynosi 130 km/h. Warto zwrócić na uwagę, zwłaszcza że po polskich autostradach można jeździć nieco szybciej (140 km/h), więc jeśli kierowca jest przyzwyczajony do polskich dróg szybkiego ruchu łatwo tu o pomyłkę. Ta z kolei może słono kosztować – kierowca, który przekroczy dozwoloną prędkości może zostać ukarany mandatem na kwotę do 800 euro.

Warto również pamiętać, że słowackie prawo nie dopuszcza żadnej, nawet znikomej, zawartości alkoholu we krwi kierowcy. Alkomat powinien więc wskazywać 0,00 promila. Nie warto przy tym odmawiać badania alkomatem – kierowca, który nie podda się badaniu zostanie potraktowany jak osoba pod wpływem alkoholu, a za to grozi kolejny mandat oraz odebranie prawa jazdy.

Na słowackich drogach, podobnie jak w Polsce przez cały rok należy jeździć z włączonymi światłami mijania, niezależnie od pogody.

Aktualizuję…
 • Brak produktów w koszyku.