Jesteśmy online, zamówienia są realizowane w ciągu 30min.

REGULAMIN

I. INFORMACJE O WŁAŚCICIELU SKLEPU

Sklep internetowy dostępny pod adresem https://winiety.pl prowadzony jest przez firmę:
Wojciech Buczyński Consulting z siedzibą w Opolu
ul. Sieradzka 17/36, 45-304 Opole
NIP: 7542556631, REGON: 532389820

KONTAKT:

e-mail: info@winiety.pl

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep WINIETY.PL (dalej zwany „Sklepem”) prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową asortymentu dostępnego w sklepie za pośrednictwem sieci elektronicznej (Internet).
Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Konsumenta do celów związanych z realizacją zamówienia. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna-sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Informacje zawarte na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Opisy, ceny są informacją handlową. Klient składając zamówienie za pomocą formularzy dostępnych na stronach sklepu, składa ofertę kupna towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich i stanowią wartości brutto (zawierają podatek VAT bądź są zwolnione z podatku VAT). Ceny te nie obejmują kosztów przesyłki, które podane są oddzielnie w formularzu zamówień.
Cena widoczna w sklepie przy towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
Zamówienia są przyjmowane i składane w języku polskim.
Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, jak również wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu, przeprowadzania oraz odwoływania kampanii promocyjnych na stronach sklepu, a także wprowadzania w nich modyfikacji.
Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest zwyczajowo ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży Sklep zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia.
Promocje w sklepie nie łączą się. W przypadku towarów przecenionych żadne pozostałe rabaty nie są już uznawane.
Sklep dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty przez Kupującego zwróci mu otrzymaną od niego sumę pieniężną. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności płatnością online lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. oraz Przelewy24.pl (PayPro SA)

III. WARUNKI ZAMÓWIENIA

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok (Sklep dopuszcza istnienie przerw technicznych wyłączających go z przyjmowania i realizacji zamówień).
Zamówienia są realizowane po otrzymaniu płatności, dla wszystkich form płatności maksymalny czas realizacji zamówienia to 24 godziny od uzyskania pozytywnej autoryzacji zarówno dla kart płatniczych jak i dla pozostałych form płatności.
Zamówienie w Sklepie można złożyć wypełniając formularz zamówień dostępny na stronie Sklepu.
Kupujący zobowiązuje się do podania prawidłowych danych osobowych – w szczególności imienia i nazwiska, pełnego adresu e-mail oraz numeru telefonu. Nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia.
Do dokonania zakupu konieczna jest rejestracja lub wybranie zakupów bez rejestracji, podczas których należy podać dane teleadresowe niezbędne do realizacji zamówienia (tj. imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, adres oraz login i hasło).
Sklep nie zrealizuje zamówień i otrzymają one status „zamówienia anulowanego” w następujących przypadkach:
gdy formularz zamówień zostanie wypełniony błędnie lub częściowo,
przy braku potwierdzenia zamówienia,
jeśli w przeciągu pięciu dni nie zostanie zaksięgowana pełna opłata za zamówienie,
gdy przesyłka nie zostanie odebrana przez Kupującego.
Do momentu potwierdzenia zamówienia i dokonania opłaty za zamówienie Klient ma możliwość zmiany zamówienia lub kompletnego anulowania pisząc na adres info@winiety.pl.
Formy płatności dostępne w sklepie WINIETY.PL:
1) płatności online za pośrednictwem platform: PayNow.pl,
2) karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

IV. WYSYŁKA TOWARÓW

Zdecydowana większość zamówień realizowana jest maksymalnie do 1 godziny po otrzymaniu zapłaty lub potwierdzenia przelewu. Jeśli z przyczyn zależnych lub niezależnych od firmy termin ten nie będzie dotrzymany, zamawiający zostanie poinformowany o tym niezwłocznie. Termin dostawy przesyłki to zazwyczaj 1-2 dni robocze. Przesyłki wysłane w piątek, w dzień poprzedzający święto lub inny dzień wolny od pracy, dostarczone są w najbliższy dzień roboczy. Jeżeli produkt nie jest dostępny od ręki, na kartach poszczególnych towarów znajdzie się informacja co do terminu jego kompletowania. W przypadku zamówień składających się z produktów dostępnych i tych na zamówienie klient decyduje o sposobie ich wysyłki (całościowo lub z podziałem). Koszt wysyłki jest wtedy ustalany z obsługą.
W przypadku, gdy istnieje możliwość opóźnienia dostawy, Sklep poinformuje o sytuacji Klienta. W takim wypadku Klient ma możliwość rezygnacji z zamówienia.
Produkty wysyłane są na adres podany jako adres dostawy w formularzu zamówień.
Zamówienia realizowane są poprzez dostawę kurierską lub pocztę polską.
Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego przed doręczeniem. Szczegóły sposobu dostaw przesyłek oraz ogólnych warunków świadczenia usług są dostępne na stronach poszczególnych przewoźników.
Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić w obecności kuriera, czy paczka, opakowanie i zawartość, jest w stanie nienaruszonym i zgodna z zamówieniem. Kurier ma obowiązek poczekać umożliwiając spokojne sprawdzenie przesyłki. Jeżeli powstała szkoda lub zauważono braki, należy spisać protokół szkody. Odpowiedni formularz posiada kurier.
Nieodebranie zamówienia przez Kupującego i zwrot przesyłki do nadawcy skutkuje:
obciążeniem Klienta kosztami zwrotu paczki do nadawcy oraz ponownego jej nadania – w przypadku, gdy Klient złoży chęć ponownego nadania paczki i wyrazi zgodę na jej odebranie, obciążeniem Klienta kosztami zwrotu paczki do nadawcy – w przypadku, gdy Klient zgłosi chęć rezygnacji z zamówienia i nie wyrazi zgody na ponowne nadanie paczki.
Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

V. REKLAMACJA I ZWROT

Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są 24-miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn.zm.).
Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane pisemnie adres e-mail: info@winiety.pl lub listownie: winiety.pl – Wojciech Buczyński Consulting, ul. Sieradzka 17/36, 45-304 Opole. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od otrzymania.
W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data wystąpienia, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
W przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej, zwrot następuje na rachunek karty użytej do płatności.
Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis niezgodności towaru z umową, nr zamówienia, nr konta oraz dane kontaktowe.
W przypadku uzasadnionej reklamacji Kupujący może żądać obniżenia ceny towaru, odstąpienia od umowy, doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez wymianę produktu na nowy, chyba że wymiana jest niemożliwa (z powodu wyczerpania zapasów). Wówczas Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zakupu.
Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail.
Klient akceptuje, że przedmiotem umowy jest rzecz nieprefabrykowana, służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb i mająca krótki termin przydatności do użycia, wobec czego zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.
Reklamacja w przypadku niedostarczonej przesyłki:
Kupujący powiadamia Sklep drogą elektroniczną o fakcie nieotrzymania przesyłki;
w przypadku, gdy przesyłka została wysłana, a zgodnie z regulaminem firmy świadczącej usługę doręczenia upłynął termin doręczenia przesyłki, Sklep składa reklamację;
Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie – przesyłka została zagubiona, niedostarczona – Kupujący niezwłocznie otrzyma zwrot całej wpłaconej kwoty na podany numer konta w banku polskim. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych firmy Wojciech Buczyński Consulting z siedzibą w Opolu, ul. Sieradzka 17/36, 45-304 Opole, NIP: 7542556631, REGON: 532389820.
Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień i jeżeli Klient wyraził dodatkową zgodę – w celu informowania o nowościach, usługach czy promocjach oferowanych przez Sklep. Dane podane w dodatkowej zgodzie nie będą udostępnione innym podmiotom.
Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.
Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:
Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.),
Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.),
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Aktualizuję…
  • Brak produktów w koszyku.